homeEtusivulle

Yrjönkatu 2, 2. krs,
28100 Pori

Puh. 02 6305 750

Auta meitä auttamaan - Klikkaa tästä

apuasi-tarvitaan__543x100.jpg

Tervetuloa Satakunnan Syöpäyhdistyksen kotisivuille!

Satakunnan Syöpäyhdistys on maakunnallinen, yleishyödyllinen kansan-terveys- ja potilasjärjestö.

Yhdistys on perustettu  vuonna 1974.

Toiminnan tavoitteena on syöpäsairauksien ennaltaehkäisy ja varhainen toteaminen sekä syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä auttaminen. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys tarjoaa syöpätyön ammatillisia palveluja, kouluttaa vapaaehtoisia tukihenkilötoimintaan sekä järjestää erilaista jäsentoimintaa.

Työn perustana ovat Syöpäjärjestöjen arvot:

 

Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus

Syöpäjärjestöt on Suomen Syöpäyhdistyksen perustamisesta lähtien pyrkinyt turvaamaan kaikille mahdollisuuden hyvään hoitoon asuinpaikasta ja sosiaalisesta asemasta huolimatta. Kaikilla on yhtäläinen ihmisarvo. Eri väestöryhmiin kuuluvilla on erilainen riski sairastua syöpään. Noin puolet syövistä voitaisiin ehkäistä elintapoihin ja elinympäristöön vaikuttamalla. Syöpäriskiä lisäävät elintavat ovat yleisempiä alemmissa sosiaaliryhmissä. Aktiivinen terveyden edistämistyö vahvistaa kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä vähentää väestöryhmien välisiä terveyseroja ja syrjäytymistä.

Totuudellisuus

Toiminta perustuu järjestön luotettavuuteen, uskottavuuteen, tieteellisyyteen ja ymmärrettävyyteen.

Saavutettavuus

Syöpäjärjestöjen palvelut ovat vaivattomasti saatavilla. Henkilökohtaista neuvontaa ja tukea haluava saa sitä jäsenyhdistyksiltä ja valtakunnallisesta neuvontapalvelusta. Asiakkaan tilanne tunnistetaan ja hänen toiveitansa kunnioitetaan Syöpäjärjestöjen verkkosivut ovat luotettavuutensa, kiinnostavuutensa ja helppokäyttöisyytensä vuoksi tärkein ja käytetyin syöpätiedon lähde Suomessa.

Luotettavuus

Syöpäjärjestöt pitää lupauksensa syöpään sairastuneille, näiden läheisille, kansalaisille, lahjoittajille, päättäjille ja tutkijoille. Tietoa, jota Syöpäjärjestöt tarjoaa henkilökohtaisesti tietoa kysyville ja eri kanavien kautta suurelle yleisölle, on paikkansapitävää ja ajantasaista. Suomen Syöpärekisteri on kansainvälisesti arvostettu ja tunnustettu syövän epidemiologisen ja tilastollisen tutkimuksen tekijä. Syöpärekisteri palvelee päättäjiä ja tutkijoita ammattitaitoisesti. Syöpäsäätiö on merkittävin yksityisen tukimustuen lähde syöpätutkimuksessa Suomessa ja vastaa niihin tarpeisiin, joita tutkijoilla ja syöpätutkimuksella on.

Yhteisöllisyys

Suomen Syöpäyhdistys on Suomen suurin ja yksi vaikuttavimmista potilas- ja kansanterveysjärjestöistä. Sen vahvuus rakentuuu asiakasta lähellä oleville maakunnallisille ja potilasyhdistyksille, asiantuntevalle keskustoimistolle ja näiden saumattomalle yhteistyölle. Suomen Syöpäyhdistyksellä ja Syöpäsäätiöllä on yhteiset tavoitteet ja omat roolinta niiden toteuttamisessa. Syöpäjärjestöt toimii yhdessä muiden järjestöjen kanssa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Satakunnan Syöpäyhdistys r.y. on Suomen Syöpäyhdistys r.y.:n jäsen.

Satakunnan Syöpäyhdistyksessä ei tehdä mammografiatutkimuksia. Ota yhteyttä Porin Lääkäritalo tai Suomen Terveystalo, Pori.


Ilmoitustaulu

LUOMIEN TARKASTUSPÄIVÄT PORISSA 8.11. JA 9.12. AJANVARAUKSELLA

Lue lisää.

Surusta tie eteenpäin viikonloppu 9. - 11.12.2016 Turku

Lue lisää.

Tarinateatteriryhmä Yrjönkatu 2:ssa alkaen 22.9.

Lue lisää.

Raumalla avoin yleisötilaisuus eturauhassyövän hoidosta 8.11.

Lue lisää.

NUORET AIKUISET SYÖPÄPOTILAAT 10.11. klo 18 Harjavallassa

Lue lisää.

Satakunnan syöpäkeräys

Lue lisää.

Valtakunnallinen neuvontapalvelu

Lue lisää.

Satakummi-toiminta

Lue lisää.

Toimeentulo- ja sosiaalietuusneuvontaa

Lue lisää.

Keskustele ja kirjoita

Lue lisää.

Syöpäkipulinja auttaa koko Suomessa

Lue lisää.

Kaikki luomihuoli tarkastukset aina ajanvarauksella

Lue lisää.

Maijan neulekahvila Porissa Syöpäyhdistyksen tiloissa

Lue lisää.

Syöpäsairaanhoitajien vastaanotot:

Porissa, Raumalla, Harjavallassa, Huittisissa,Kankaanpäässä, Merikarvialla ja Eurassa. Ajanvaraus vastaanotoille Porin toimistosta.

Lue lisää.

Tervetuloa Satakunnan Syöpäyhdistykseen jäseneksi.

Vuosijäsenmaksu on 20 euroa.

Lue lisää.

Kirpputorikauppa Fiinitori

Hyvää mieltä asioimalla ja lahjoittamalla myyntikelpoista tavaraa Kirpputorille !

Lue lisää.

Kahvila Kupponen

Juo kupponen - tuet syöpätyötä !

Palvelemme Sinua Harjavallan terveyskeskuksessa.

Lue lisää.
Katso kaikki ilmoitukset